• Evert

"There can be no such thing as infinite growth on a finite planet".


Het Keynesiaanse economische model is gebaseerd op een ongelimiteerde groei en dus een voortdurende inflatie. Zo stellen de centrale banken dat een groei van "slechts" 3% geen probleem is. Maar weinig mensen realiseren zich dat dat een verdubbeling van groei betekent in nog geen 20 jaar. Nog minder mensen begrijpen dat een systeem wat verdubbelt met een vaste cyclus, op 1 cyclus voor de limiet 'maar' voor 50% gevuld is! Dit vertekende beeld leid to de overtuiging dat 'het allemaal zo'n vaart niet zal lopen' en een ongelimiteerde groei geen probleem is. En deze overtuiging zien we terug in organisaties en civilisaties. De wereld populatie is in slechts 150 jaar gegroeid van 1 naar bijna 8 miljard mensen. Toch zijn in die tijd onze opvattingen over hoe wij dit vorm geven nauwelijks veranderd. Om nog maar te zwijgen over ons gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Soorten sterven uit, bossen verdwijnen in een razend tempo en zeeën raken vervuild en biologisch uitgeput. We bereiken in rap tempo de limieten van onze bio-sfeer en ik durf de stelling aan dat Covid-19 één van haar waarschuwingssignalen is. De veronderstelling dat wij met ons huidige geloofssysteem en gedrag hier een antwoord op hebben, heeft zijn waarde al bewezen. Toch kan het anders. De natuur doet dat namelijk al meer dan 300 miljoen jaar. Lees het boek Swarm Organisation. Vanaf vandaag bij www.bol.com en www.managementboek.nl.

19 views2 comments

Recent Posts

See All